KAZAN SUYU PH AYARLAYICI  

Green Alkali kuvvetli alkalin kazan suyu katkı maddesidir. Green Alkali kullanımı ile kazan için ideal pH seviyesindeki su temin edilerek korozyonun önüne geçilir.
 

Kullanım alanı:  

Kazan suyunda çeşitli tepkimeler sonucunda hidrojen iyon derişiminin hidroksil iyon derişiminin üstüne çıkması suyun pH ının düşüp asit eğilimli su oluşmasına sebep olur ve kazan korozyon riski altına girer. Korozyon kazan metalinin et kalınlığını azaltacağından basınç dayanımı düşecektir bunun sonucunda işletme basınçlarını sürdürmek mümkün olamayacak, dizayn basıncı ile gerçek işletme basıncı arasındaki fark sürekli artacak ve neticede verimsiz ve ihtiyacı karşılayamayan bir kazan ortaya çıkacaktır. 

Bilinenin aksine evaporatörlerde üretilen su ideal bir kazan suyu ya da soğutma suyu değildir. Aşağıda verilen tabloda konu ile ilgili çizelgeyi bulabilirsiniz.
Su asit eğilimindedir ve temas halinde olduğu tüm metal yüzeylerde korozif etki yapar.   pH Asidik su hidrojen iyon derişimi hidroksil iyon derişiminin üstünde Asidik su
1
2
3
4
Evaparatörlerde üretilen distile suyun pH aralığı 5
6
7 Nötr
Kondens hatları için ideal aralık: 8,3-9 Kazan suyu ideal aralık: 9,5-11 8 Alkalin su hidroksil iyon derişimi hidrojen iyon derişiminin üstünde Zararsız Alkalin su
9
10
11
Yüksek alkali seviyesi. Hassas metaller için korozyon riski doğar. 12
13 Riskli Alkalin Su
14

Green Alkali kuvvetli alkalin kazan suyu katkı maddesidir. Green Alkali kullanımı ile kazan için ideal pH seviyesindeki su temin edilerek korozyonun önüne geçilir. Aynı zamanda koordine ürünlerin en uygun ıslahı gerçekleştirebilmesi için gerekli alkalin ortam sağlanmış olur.


Kullanım Özellikleri ve Avantajları:

- Korozyonu önleyerek kazanın faydalı kullanım ömrünü artırır.
- Alkalin durum temin eder.
- Asit içerikli kimyasallarla yapılan temizliğin ardından nötrleştirici olarak kullanılabilir.
- Blöf gerektirmediği için su tasarrufu sağlar.

Kullanım şekli:

Green Alkali AYT MARINE CHEMICALS koordine kazan suyu ıslah ürünleri ile beraber tüm basınç ve sıcaklıklarda kullanılabilir. Green Alkali; P-Alkalinite parametresi saptanarak kullanılmalıdır.

Önerilen limitler;
P-Alkalinite: 100-300 ppm CaCO3
Her ton besi suyu için 0,042 ltr. Gren Alkali dozajlanması P-Alkalinite değerini 10 ppm artırır. 
Başlangıç dozaj miktarı: 0,5 ltr./ton

P-Alkalinite ppm CaCO3 0 20 40 60 80 100 150 300 350
Green Alkali Dozaj Miktarı ml/ton 462 378 294 210 126 42 0 0 Blöf yapın ve eksilen suyu ilave edin

Green Alkali sisteme;

- Feed pompası emiş hattına donatılmış kimyasal ilave kabı (By-pass pot feeder)  
- Feed hattına ya da kondens hattına donatılacak olan dozaj pompası vasıtasıyla dozlanır.

Dozaj pompası temini için
- Devre basıncı ve debisi,
- Devre çapı 
- Boru malzemesi gibi teknik bilgilerinize ihtiyacımız vardır.

Yukarıda verilen limitler tavsiye edilen değerlerdir, Kazanla beraber üretici firmalardan temin edilen kullanım talimatlarında farklı limitler belirtilmiş ise o değerlerin kullanılması önerilir.

Kullanım önlemleri: 

Uygulama sırasında koruyucu gözlük ve eldiven kullanınız. Pülverize hali solunmamalıdır tahrişe neden olur. Kesinlikle yutulmamalıdır. Yutulduğunda doktora başvurunuz. Cilde temas ettirmeyiniz, teması halinde bol su ve sabun ile cildi yıkayınız. Göze teması halinde bol su ile yıkayınız, gereken hallerde doktora başvurunuz.

Ambalaj: 25 ve 210 kg lık plastik varil.

Ürün Özellikleri:

Görünüm : Berrak renksiz sıvı.
Özgül Ağırlık : 1,20-1,30 gr/cm3 ( 20 ºC de )
pH : 13-14
Parlama Noktası : -
Korosif Etki : Alüminyum, çinko ve alaşımlarında kullanmayınız.

  Fiyat Teklif Formu
Lütfen Aşağıdaki Bilgileri Doldurunuz
 Ad Soyad * :
 E-posta :
 Telefon * :
 GSM :
 Eklemek İstediğiniz Diğer Bilgiler * :
Güvenlik Kodu
: (İşlem sonucunu giriniz)
* Zorunlu Alanlar